Rješenje o uklanjanju ruševine zgrade na adresi Matije Gupca 9 u Đurđevcu – Pekanović Marta


Srijeda, 28. lipnja 2017.