Poziv na pismeno testiranje kandidata


Četvrtak, 16. prosinca 2010.

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti dvanaest kandidata. Popis kandidata možete vidjeti dolje.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto portira u Stručnu službu Grada Đurđevca, dana 16.  prosinca 2010. godine objavljuje
 
P O Z I V   
           NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)  

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti dvanaest kandidata, i to prema abecedom redu prezimena:

Mario Balen iz Budančevice, Livadska 1,
Damir Belobrk iz Đurđevca, Kralja Tomislava 75
Kristina Dujmović iz Đurđevca, Đure Basaričeka 34,
Vlado Ferlindeš iz Bušetine, Braće Radića 27, Špišić Bukovica,
Dario Kapitanić iz Repaša 28,
Nadica Patačko iz Đurđevca, Đure Basaričeka 169,
Krešimir Petran iz Kunovca, Braće Radića 32,
Ivan Rep iz Podravskih Sesveta, Eugena Tomića 92,
Vjekoslav Rođak iz Budančevice, Stjepana Radića 13a,
Zdravko Šmic iz Koprivnice, Vinički odvojak 1 1A,
Darko Šostarec iz Đurđevca, Tratinska 8,
Stjepan Vručina iz Đurđevca, Tina Ujevića 7.

II. Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 23. prosinca (četvrtak)  2010. godine u dvoranu za sastanke Grada Đurđevca (prizemlje zgrade Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac)  u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 9,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.
Bodovanje testa: za svaki točan odgovor kandidat dobiva 1 bod. Maksimalan broj bodova je 10, a intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 5 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

III. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u četvrtak, 23. prosinca  2010., u 11:30 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca. Odmah nakon toga bit će obavljeni intervjui s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Marica Popović