Poziv na razgovor kandidatkinjama za pružanje pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama


Utorak, 21. siječnja 2020.

POZIV NA RAZGOVOR ZA POSAO KANDIDATKINJAMA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „SNAGA POMOĆI“

Za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Snaga pomoći“, a nakon administrativne provjere kandidatkinja koje su predale prijavu na Natječaj za prijam u radni odnos radnice za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, pozivaju se kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete određene Natječajem da se odazovu razgovoru za posao koji će se održati u prostorijama gradske uprave Grada Đurđevca, soba 29/I kat, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, u četvrtak 23. ožujka 2020. godine u rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. MARIJA RADELIĆ Stjepana Radića 26, Kalinovac 13:00
2. BOŽICA KOVAČEV Tina Ujevića 7, Đurđevac 13:05
3. DIJANA GRGIĆ Stjepana Radića 206, Šemovci 13:10
4. BOŽICA PINTARIĆ Đure Basaričeka 170, Đurđevac 13:15
5. JASMINA ŠTUKAR Vinogradska 82, Đurđevac 13:20
6. JELENA LENARDIĆ Kralja Tomislava 78, Đurđevac 13:25
7. JASMINKA LINARIĆ Kolodvorska 5, Đurđevac 13:30

 

I. Kandidatkinje koje su pozvane na razgovor obavezne su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

II. Kandidatkinje koje se ne odazovu razgovoru smatrat će se da su odustale od prijave na Natječaj.

III. Nakon obavljenog razgovora, odabrana kandidatkinja bit će obaviještena o sklapanju ugovora o radu i početku obavljanja posla.