Gradska uprava


Novi prostori Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom

Ponedjeljak, 11. prosinca 2006.

U petak, 8. prosinca 2006. godine, otvoreni su novi prostori Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac, u Đurđevcu na Trgu sv. Jurja 12. Navedeni prostor veličine 90 m2 Udruga je dobila u zakup od Grada Đurđevca u svibnju ove godine, no prije stavljanja u funkciju bilo ga je neophodno renovirati i to: promijeniti kompletne instalacije, urediti zidove, strop, podove, zamijeniti stolariju i urediti sanitarni čvor te nakon toga nabaviti opremu za rad.

Predani bicikli za gerontodomaćice

Četvrtak, 7. prosinca 2006.

Temeljem Odluke  Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca o kupnji bicikala za potrebe gerontodomaćica koje djeluju u Đurđevcu, gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan, dana 6. prosinca 2006. godine, predao je gerontodomaćicama Mirjani Mišulin i Katarini Vargić ženske bicikle za potrebe obavljanja njihove službe.

12. sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.

Dana 11. prosinca (ponedjeljak) 2006. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

11. sjednica Gradskog vijeća

Subota, 2. prosinca 2006.

Dana 28. rujna (četvrtak) 2006. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Detalji 38. sjednice Gradskog poglavarstva

Petak, 1. prosinca 2006.

Dana 29. studenog (srijeda) 2006. godine, s početkom u 13,00 sati održana je 38. sjednica Gradskog pogavarstva Grada Đurđevca.   Pogledajte detalje sjednice u PDF formatu.

Prezentacija rezultata pilot projekta

Ponedjeljak, 27. studenoga 2006.

Dana 23. studenoga 2006. godine  s početkom 9,45 sati u prostorijama Hotela "PICOK"  Trg sv. Jurja 6, Đurđevac, održana je prezentacija pilot projekta zaštite "Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci". Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Državnog zavoda za zaštitu prirode, "Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci" ušao je u pilot projekt zaštite i upravljanja potencijalnim područjima ekološke mreže Natura 2000 u sklopu CARDS projekta "Institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode".    U okviru navedenog projekta, uz financijsku potporu iz CARDS programa Europske unije u Republici Hrvatskoj te suradnjom s lokalnim partnerima izgrađena je promatračnica i ugibalište na "Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci". Također je izrađen i prijedlog plana upravljanja ovim zaštićenim područjem. Prezentacija cijelog projekta održana je uz sudjelovanje ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije gospođe Željke Kolar, gospodina Oskara Benedikta, savjetnika Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, gospodina Davorina Markovića, ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode, gospodina Jerneja Stritiha, voditelja CARDS projekta, gospodina Davora Percana, voditelja projekta Okoliš, energetika i prirodni resurski kod Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj i gospođice Ane Štrbenac, načelnice Odjela za divlje i udomaćene svojte i staništa Državnog zavoda za zaštitu prirode.    Uskoro više obavijesti o realizaciji  ovog pilot projekta.

Održan skup o pravima osoba s invaliditetom

Ponedjeljak, 27. studenoga 2006.

Dana 23. studenoga 2006. godine u dvorani za sastanke Grada Đurđevca s početkom u 11,30 sati održan je stručni skup na temu "Nacrt Konvencije o pravima osoba s invaliditetom", u organizaciji Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca i Gradskog društva invalida Đurđevac. Bio je to drugi skup organiziran na tu temu, a sa ciljem promocije Konvencije kao iznimno važnog i vrijednog dokumenta za osobe s invaliditetom cijeloga svijeta. 

Izgradnja vodovoda

Ponedjeljak, 20. studenoga 2006.

Na osnovu prijedloga Komunalija d.o.o. Đurđevac, Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca  donijelo je Zaključak o određivanju prioriteta izgradnje vodovoda na području Grada  Đurđevca. Temeljem navedenog Zaključka sekundarni vodovodi gradit će se u Bilogorskoj ulici u Čepelovcu te u naselju Sirova Katalena.

Sanacija komunalnog otpada

Ponedjeljak, 20. studenoga 2006.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvatilo je I. varijantu načina sanacije komunalnog otpada na odlagalištu "Peski" Đurđevac, koja glasi:    "Otpad će se skupljati na jednu hrpu preko koje će se postaviti vodonepropusni brtveni sloj.

Plan zimske službe za sezonu 2006./07.

Petak, 10. studenoga 2006.

Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 6/05.) Komunalije d.o.o. Đurđevac obavljaju poslove organiziranja, vođenja i izvršavanja usluga zimske službe na nerazvrstanim cestama i gradskim ulicama u  Đurđevcu i prigradskim naseljima za sezonu 2006./2007. godine, a prema utvrđenom Planu zimske službe. Plan zimske službe sadrži prioritet čišćenja cesta, ulica i staza od snijega i posipavanja radi sprječavanja poledice, te potreban broj i vrstu  mehanizacije potrebne za obavljanje zimske službe.     Intervencije čišćenja moraju se obavljati na vrijeme, radi nesmetanog odvijanja cestovnog i pješačkog prometa.     Djelatnost zimske službe u zavisnosti od jačine prometa, dužine ceste, trajanja vremenskih nepogoda, iziskuje stalnu pripravnost mehanizacije i osoblja kako bi se pravovremeno interveniralo na svim dionicama cesta i u predviđenim rokovima završili radovi.      Ovisno o raspoloživim sredstvima koja se izdvajaju za zimsku službu i prema raspoloživoj mehanizaciji ne može se istovremeno intervenirati na svim pravcima, te je izvršeno razvrstavanje pojedinih relacija cesta u 3 prioriteta, a imajući u vidu prometnu važnost pojedinih relacija, namjenu cesta i prometnu funkciju.