Gradska uprava


5. sjednica Gradskog vijeća 2009.

Utorak, 15. rujna 2009.

Dana 15. rujna (utorak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održati je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Informacije o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Đurđevca

Petak, 11. rujna 2009.

Koprivničko-križevačka županija zajedno s prijevoznikom osigurala je popust u visini od 50% cijene mjesečne autobusne karte za učenike srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije koji putuju u srednje škole u Đurđevac, Koprivnicu i Križevce. Učenici iz prigradskih naselja koji putuju autobusom u Đurđevac ostvarit će pored  popusta od 50% kojeg osiguravaju Koprivničko-križevačka županija i prijevoznik, na preostali iznos karte još dodatni popust od 40% kojeg temeljem ranije zaključenog ugovora osigurava Grad Đurđevac. Popusti se ne zbrajaju

4. sjednica Gradskog vijeća 2009.

Subota, 5. rujna 2009.

Dana 8. rujna (utorak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Seminar za turističke vodiće

Srijeda, 22. srpnja 2009.

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Turistička zajednica Grada Đurđevca u suradnji sa Visokom poslovnom školom Utilus iz Zagreba pokreću seminar za turističke vodiče. Direktor Turističkog ureda TZ KKŽ Zdravko Mihevc i Predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman na sastanku održanom u Visokoj poslovnoj školi Utilus dogovorili su detalje vezane uz održavanje seminara.

Ubrzati sređivanje zemljišnih knjiga

Utorak, 21. srpnja 2009.

Temeljito sređivanje zemljišnih knjiga i njihova digitalizacija bila je osnovna tema razgovora đurđevačkog gradonačelnika Slavka Gračana s ravnateljem Hrvatske geodetske uprave dr.Želimirom Bačićem i njegovim suradnicima u Đurđevcu.

3. sjednica Gradskog vijeća 2009.

Petak, 17. srpnja 2009.

Dana 23. srpnja (četvrtak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

2. sjednica Gradskog vijeća 2009.

Četvrtak, 9. srpnja 2009.

Dana 9. srpnja (četvrtak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

1. (konstituirajuća) sjednica Gradskog vijeća

Srijeda, 8. srpnja 2009.

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 023-01/09-01/04, URBROJ: 2137-01-09-15 od 10. lipnja 2009. godine. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u 9,05 sati.

Promjene Urbanističkog plana

Petak, 3. srpnja 2009.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07. i  38/09.) Grad Đurđevac objavljuje OBAVIJEST O POKRETANJU STAVLJANJA IZVAN SNAGE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA  ĐURĐEVCA I POKRETANJU IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA          Grad Đurđevac pokrenuo je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „ Narodne novine „ broj 76/07. i 38/09. ) postupak izrade stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i postupak izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca .          Razlog izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca je potreba za donošenjem nove strategije prostornog razvoja grada Đurđevca u narednih desetak godina. Postojeći Generalni urbanistički plan grada Đurđevca je donesen prije dvadesetak godina i njegova koncepcija ne odgovara suvremenim razvojnim procesima u prostoru.          Prijedlozi za izradu  stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izradu Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca mogu se davati 30 dana od objave  na slijedeći način: Tijela državne uprave, upravna tijela Koprivničko – križevačke županije, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Gradu Đurđevcu. Građani, pravne osobe i udruge -    upućivanjem Gradu pisanih zahtjeva i prijedloga. Sve obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se pratiti na službenim web stranicama Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr ) te na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr ) na kojoj će biti anketni materijali. NOSITELJ IZRADE: GRAD ĐURĐEVAC

27. sjednica Gradskog vijeća

Četvrtak, 26. ožujka 2009.

Dana 26. ožujka (ponedjeljak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održati će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.