Javna nabava i natječaji


Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte grada Đurđevca

Srijeda, 17. travanj 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Grad Đurđevac od 04. veljače 2019. godine, Grad Đurđevac objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni […]

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca

Srijeda, 20. ožujak 2019.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Program poljoprivrede: raspisane mjere za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača

Srijeda, 13. ožujak 2019.

MJERA 12: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava goveda. KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete. INTENZITET: Subvencionirati će se 1. osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-elitnih bikova i ostalim sjemenom u visini punog iznosa. MJERA 13: Potpora male […]