Javna nabava i natječaji


Državni zavod za statistiku poziva sve građane da se samostalno popišu putem sustava e-građani

Petak, 17. rujna 2021.

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provodi prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodi se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna […]

Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-035 u naselju Mičetinac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV            Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava […]

Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-056 u naselju Čepelovac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV             Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče […]

Javni poziv izvedenog stanja ceste NC 3- 084 u naselju Budrovac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV             Ovim pozivom Grad Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Petak, 10. rujna 2021.

     Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.),  gradonačelnik  Grada Đurđevca  raspisuje   JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama   Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u […]

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca

Petak, 3. rujna 2021.

Na temelju članaka 3. i 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/21.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni […]

JAVNI POZIV za prijam četiri kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Đurđevca

Četvrtak, 2. rujna 2021.

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. - pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i točke II. […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE

Petak, 13. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za informiranje i održavanje web stranice u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 13. kolovoza 2021. godine objavljuje   P O Z I […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKE PRIHODE

Petak, 13. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Đurđevca, dana 13. kolovoza 2021. godine objavljuje   P […]

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA/CE

Petak, 13. kolovoza 2021.

I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk. god. 2021./2022., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu […]