Javna nabava i natječaji


Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Četvrtak, 18. svibanj 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 15. svibanj 2017.

Grad Đurđevac objavljuje Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca. Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u Đurđevcu u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 1, radnim danom od 08,00 do 16,00 […]

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 15. svibanj 2017.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09. i 5/16.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09. i 3/17.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog […]

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana

Četvrtak, 11. svibanj 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3.   Odluke o uvjetima, načinu […]

Javna rasprava – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca

Ponedjeljak, 10. travanj 2017.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 27. ožujak 2017.

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - Sažetak I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - Obrazloženje 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2.5. MREŽE POŠTE I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 2.4. MREŽE ELEKTROOPSKRBE I PLINOOPSKRBE 2.3. MREŽA ODVODNJE 2.2. […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Srijeda, 8. ožujak 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Utorak, 14. veljača 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 14. veljače 2017. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU […]

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 8. veljača 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o uvjetima, načinu […]