Javna nabava i natječaji


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2018.

Srijeda, 18. travanj 2018.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Raspisane mjere za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2018.

Petak, 6. travanj 2018.

Grad Đurđevac je objavio javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednike s područja Grada Đurđevca, a za ulaganja u turističku djelatnost (izgradnju bazena), za sufinanciranje izrade promotivnih materijala u kojima je uključena oznaka kvaliteta Podravina, za vinare pokrivanje troškova dobivanja markica za stavljanje vina na tržište, te mjere osjemenjivanja junica i krmača. Potpore […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Četvrtak, 8. ožujak 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje   P […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike

Četvrtak, 8. ožujak 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje P O Z […]

Podnošenje zahtjeva za kupnju stanova na Radničkoj cesti

Srijeda, 14. veljača 2018.

Grad Đurđevac i Agencija za posredovanje i pravni promet nekretnina pozivaju sve zainteresirane da se prijave na javni natječaj za kupnju stana preko programa društveno poticajne stanogradnje na području Grada Đurđevca. Pozivaju se svi zainteresirani kupci da svoje zahtjeve za kupnju predaju što prije u Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac. Cilj uključenja u Program […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za prorčunske korisnike i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Srijeda, 14. veljača 2018.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA U  broju  15. „Narodnih novina“ od  14. veljače 2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike – 1 […]