Javna nabava i natječaji


Otvorena javna rasprava za razvoj plana širokopojasnog interneta

Četvrtak, 24. kolovoz 2017.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Javni poziv na testiranje- pomoćnici u nastavi

Utorak, 22. kolovoz 2017.

Pomoćnici u nastavi u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac-javni poziv na testiranje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2017.

Ponedjeljak, 31. srpanj 2017.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja- viši stručni suradnik za gradske prihode i neprofitne organizacije

Petak, 21. srpanj 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 21. srpnja 2017. godine objavljuje […]