Javna nabava i natječaji


Javna rasprava – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca

Ponedjeljak, 10. travanj 2017.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 27. ožujak 2017.

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - Sažetak I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - Obrazloženje 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2.5. MREŽE POŠTE I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 2.4. MREŽE ELEKTROOPSKRBE I PLINOOPSKRBE 2.3. MREŽA ODVODNJE 2.2. […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Srijeda, 8. ožujak 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Utorak, 14. veljača 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 14. veljače 2017. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU […]

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 8. veljača 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o uvjetima, načinu […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće i administrativne poslove

Petak, 3. veljača 2017.

U broju 10. „Narodnih novina“ od 3. veljače 2017. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće i administrativne poslove u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – višeg stručnog suradnika

Srijeda, 25. siječanj 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – viši referent za gospodarstvo

Srijeda, 25. siječanj 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za gospodarstvo  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje    P O Z I […]