Dostava pismena javnom objavom


Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A- sjever u Đurđevcu

Petak, 26. svibnja 2023.

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 6/21. i 6/22.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana  26. svibnja 2023. godine, raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A- sjever u Đurđevcu   I. […]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Petak, 19. svibnja 2023.

Na temelju članka 26. stavak 6. Zakona o muzejima ( „Narodne novine“, br. 61/18, 98/19 i 114/22), članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 3. i 18. Statuta Muzeja Grada Đurđevca, Grad Đurđevac, Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši stručni suradnik za razvojne projekte

Četvrtak, 18. svibnja 2023.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 17. svibnja 2023. godine objavljuje   […]

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA

Srijeda, 3. svibnja 2023.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac dana 3. svibnja 2023. objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za razvojne projekte Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme  od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan je ispod […]

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Petak, 31. ožujka 2023.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisao je  JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini koji se nalazi u nastavku teksta zajedno s pripadajućom obveznom dokumentacijom. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja […]

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A-sjever u Đurđevcu

Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A-sjever u Đurđevcu, izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama u petak, 03. ožujka 2023. godine u 9,00 sati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, sala za sastanke na I. katu.

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini

Utorak, 11. listopada 2022.

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Sukladno točki V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za […]

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica u Poduzetničkoj zoni A -jug Đurđevac

Petak, 9. rujna 2022.

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni A -jug Đurđevac izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama u srijedu, 14. rujna 2022. godine u 09,00 sati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, sala za sastanke na I. katu.