Dostava pismena javnom objavom


Javna rasprava- Plan gospodarenja otpadom

Četvrtak, 23. studeni 2017.

Javna rasprava Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom PGO-ĐURĐEVAC 2017.-do-2022 Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-PGO