Dostava pismena javnom objavom


Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini

Utorak, 11. listopada 2022.

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Sukladno točki V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za […]

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica u Poduzetničkoj zoni A -jug Đurđevac

Petak, 9. rujna 2022.

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni A -jug Đurđevac izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama u srijedu, 14. rujna 2022. godine u 09,00 sati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, sala za sastanke na I. katu.