Javna nabava


Obavijest: Plan nabave i Registar ugovora

Četvrtak, 30. siječnja 2020.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17.) planovi nabave i registri ugovora za Grada Đurđevac objavljeni su na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

Srijeda, 21. kolovoza 2019.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12 i 86/12., 126/12. , 94/13. , 152/14. , 7/17. i 68/18.)   i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski […]