Javna nabava


Javna nabava radova na izgradnji Centra za starije osobe Đurđevac

Ponedjeljak, 18. ožujka 2024.

GLAVNI PROJEKT MAPA_1 Arhitektonski projekt MAPA_2 Građevinski projekt MAPA_3 Elektrotehnički projekt MAPA_4 Strojarski projekt termotehničkih instalacija MAPA_5 Strojarski projekt vodovoda i odvodnje MAPA_6 Projekt ugradnje dizala ENERGETSKA ISKAZNICA EZNR EZOB EZOP IZVEDBENI PROJEKT MAPA 1 - Arhitektonski projekt MAPA 2 - Građevinski projekt v2_dp MAPA 3 - Elektrotehnički projekt MAPA 4 - STPR_CPUZ MAPA 5 […]

Javna nabava radova za višenamjensku zgradu komunalnih tvrtki

Petak, 21. travnja 2023.

Sukladno točki 7.1. Podaci o neposrednom pregledu dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi i neobveznom pregledu lokacije iz Dokumentacije o nabavi, objavljujemo projektno-tehničku dokumentaciju izrađenu za predmet nabave.   BC_Stenjevac_Djurdjevaca-re195_BS Mapa 1_ Arhitktonski projekt_Stari grad-ispravak 01 Mapa 2_ Projekt konstrukcije_Stari grad -ispravak 1 Mapa 3_Projekt ViO_Stari grad-ispravak 01 Mapa 4_Elektrotehnički projekt_Stari grad-ispravak 1 Mapa 5_Strojarstvo_Stari_grad-ispravak […]

Obavijest: Plan nabave i Registar ugovora

Četvrtak, 30. siječnja 2020.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17.) planovi nabave i registri ugovora za Grada Đurđevac objavljeni su na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

Srijeda, 21. kolovoza 2019.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12 i 86/12., 126/12. , 94/13. , 152/14. , 7/17. i 68/18.)   i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski […]