Javna nabava


Plan nabave za 2018. godinu – GRAD I STARI GRAD

Utorak, 2. siječnja 2018.

Plan nabave za 2018. STARI GRAD d.o.o. PLAN NABAVE- Stari grad d.o.o.-  Poduzetnički inkubator Plan nabave Stari grad 2018.