Javna nabava


Javna nabava- papira i proizvoda od papira

Petak, 3. srpanj 2015.

Javna nabava- papira i proizvoda od papira Grupa 2. Uredski materijal - Papir i proizvodi od papira

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca

Srijeda, 17. lipanj 2015.

Poziv na dostavu ponuda -obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca Troškovnik - obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Srijeda, 1. travanj 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu U 2015. godini nije bilo Javnih nabava