Javna nabava


Plan nabave za 2016. godinu

Petak, 22. siječanj 2016.

Plan nabave za 2016. godinu I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. Izvršenje plana nabave 2016.

Javna nabava- papira i proizvoda od papira

Petak, 3. srpanj 2015.

Javna nabava- papira i proizvoda od papira Grupa 2. Uredski materijal - Papir i proizvodi od papira

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca

Srijeda, 17. lipanj 2015.

Poziv na dostavu ponuda -obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca Troškovnik - obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca