Javna nabava


Plan nabave za 2014.

Ponedjeljak, 21. srpanj 2014.

Plan nabave za 2014.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Đurđevac u sukobu interesa

Petak, 28. ožujak 2014.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) Grad Đurđevac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju): Kelta d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 61A, Odvjetničko društvo Lacković&Rukavina d.o.o., Trnjanska cesta 37/2, Zagreb Izjave: Željko Lacković Kristina Benko Markovica