Javni pozivi


PROGRAM MJERA poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede na području Grada Đurđevca za razdoblje 2021. – 2025.

Srijeda, 19. siječnja 2022.

Grad Đurđevac nastavlja s kontinuiranim osiguravanjem sredstava za potpore u poljoprivredi i razvoju poduzetništva na području Grada Đurđevca u 2022. godini. Program potpora u poljoprivredi sadrži 13 mjera za unaprjeđenje poljoprivrede s ciljem opstanka poljoprivrednih gospodarstva, unapređenja i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, očuvanja i razvoja ruralnih područja i ruralnih vrijednosti te poticanja gospodarstva na cjelokupnom području […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

Utorak, 4. siječnja 2022.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i  […]

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca

Četvrtak, 11. studenoga 2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6. sjednici održanoj dana 11. studenoga 2021. godine, […]

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

Ponedjeljak, 18. listopada 2021.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 2“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca

Petak, 15. listopada 2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca, KLASA: 320-02/21-01/09, URBROJ: 2137/03-03-01/09-21-1 od 7. listopada 2021., Gradsko vijeće Grada Đurđevca objavljuje J A V N I   N A […]

Pozivaju se građani na prezentaciju Javnog poziva za Energetsku obnovu obiteljskih kuća

Subota, 25. rujna 2021.

Pozivamo sve građane s područja Grada Đurđevca i stanovnike okolnih naselja na prezentaciju javnog poziva Energetska obnova obiteljskih kuća kojeg je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prezentacija će se održati u Muzeju Grada Đurđevca, utorak, 28. rujna 2021. godine s početkom u 18,00 sati. Programom se želi potaknuti primjena mjera energetske učinkovitosti […]

Državni zavod za statistiku poziva sve građane da se samostalno popišu putem sustava e-građani

Petak, 17. rujna 2021.

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provodi prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodi se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna […]

Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-035 u naselju Mičetinac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV            Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava […]

Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-056 u naselju Čepelovac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV             Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče […]

Javni poziv izvedenog stanja ceste NC 3- 084 u naselju Budrovac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV             Ovim pozivom Grad Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje […]