Javni pozivi


Pozivaju se građani na prezentaciju Javnog poziva za Energetsku obnovu obiteljskih kuća

Subota, 25. rujna 2021.

Pozivamo sve građane s područja Grada Đurđevca i stanovnike okolnih naselja na prezentaciju javnog poziva Energetska obnova obiteljskih kuća kojeg je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prezentacija će se održati u Muzeju Grada Đurđevca, utorak, 28. rujna 2021. godine s početkom u 18,00 sati. Programom se želi potaknuti primjena mjera energetske učinkovitosti […]

Državni zavod za statistiku poziva sve građane da se samostalno popišu putem sustava e-građani

Petak, 17. rujna 2021.

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provodi prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodi se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna […]

Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-035 u naselju Mičetinac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV            Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava […]

Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-056 u naselju Čepelovac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV             Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče […]

Javni poziv izvedenog stanja ceste NC 3- 084 u naselju Budrovac

Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV             Ovim pozivom Grad Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje […]

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca

Petak, 3. rujna 2021.

Na temelju članaka 3. i 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/21.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni […]

JAVNI POZIV za prijam četiri kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Đurđevca

Četvrtak, 2. rujna 2021.

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. - pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i točke II. […]

Grad Đurđevac pokreće V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

Petak, 23. srpnja 2021.

Izmjenama Prostornog plana uređuju se koridori neupisanih postojećih i planiranih prometnica na području Grada Đurđevca te uvjeti gradnje sukladno zahtjevima investitora i vlasnika nekretnina, u cilju kvalitetnijeg upravljanja prostorom. Obavještavaju se svi zainteresirani vlasnici nekretnina, a posebice vlasnici OPG-ova i klijeti s područja Grada Đurđevca koji imaju u planu obavljati turističku djelatnost, da svoje prijedloge […]

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

Utorak, 20. srpnja 2021.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola Đurđevac raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos. Broj traženih osoba: 13 pomoćnika/ica u nastavi Radno […]

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

Utorak, 20. srpnja 2021.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12 i 86/12., 126/12. , 94/13. , 152/14. , 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Đurđevac raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos. Broj traženih osoba: 1 stručno komunikacijski posrednik u […]