Javni pozivi


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Utorak, 14. veljače 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 14. veljače 2017. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU […]

Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Petak, 19. kolovoza 2016.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama  – 5 pomoćnika u nastavi, na određeno vrijeme. Rok za dostavu prijava je do 29. kolovoza, a pismene zamolbe se dostavljaju na adresu Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, Đure Basaričeka 5d, Đurđevac. Eventualne […]

Javna rasprava o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac

Četvrtak, 2. lipnja 2016.

Javna rasprava za ishođenje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac  i javni uvid u Zahtjev održati će se u periodu od 13. lipnja do 13. srpnja 2016. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 […]

Raspisan Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora poduzetništvu

Četvrtak, 31. ožujka 2016.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz „Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca“ za 2016. godinu. Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca predstavljeno je niz mjera za poticanje poduzetništva koje su jednoglasno usvojene. Gradonačelnik je istaknuo kako su ove nove mjere, zapravo dopune postojećeg Programa […]

Javni natječaj sufinanciranja uklanjanja azbestnih krovova

Petak, 26. veljače 2016.

Nakon održanog predavanja pod nazivom Đurđevac bez azbesta kojim se upoznalo građane o štetnosti i kancerogenim svojstvima azbestnih krovova za životnu okolinu, Grad Đurđevac se uključio u projekt izradom Programa o sufinanciranju uklanjanja azbestnih krovova. Programom se sufinancira uklanjanje azbestnih krovova sa 10 kuna po metru kvadratnom, a najviše do 5.000,00 kuna te je cilj ukloniti što više […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Viši referent za proračunske korisnike i glavnu knjigu

Četvrtak, 28. siječnja 2016.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne […]