Javni pozivi


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Viši referent za proračunske korisnike i glavnu knjigu

Četvrtak, 28. siječanj 2016.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja- Viši stručni suradnik za gradske prihode i neprofitne organizacije

Četvrtak, 28. siječanj 2016.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne […]

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje neposredno graniče s navedenim nerazvstanim cestama

Četvrtak, 21. siječanj 2016.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, da je  Grad Đurđevac kao vlasnik, započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi. Radovi  započinju 28. siječnja  i od tog datuma Grad Đurđevac,  u suradnji s ovlaštenim inženjerom tvrtke Geoprojekt d.o.o., Zagreb,V Ravnice br. 4, vršit  […]

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca

Četvrtak, 14. siječanj 2016.

Grad Đurđevac je raspisao Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca koji je objavljen u Podravskom listu 18. siječnja. Javna priznanja Grada Đurđevca su: Počasni građanin Grada Đurđevca, Zlatna plaketa „Sveti Juraj“, Nagrada za životno djelo i Povelja Grada Đurđevca. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i […]

JAVNI POZIV (EnU-5/2015) ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH KUĆANSKIH UREĐAJA

Srijeda, 3. lipanj 2015.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja A+++ razreda energetske učinkovitosti, i to: hladnjaka, hladnjaka s ledenicom, ledenica, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica rublja. Sveukupno je ovim Javnim pozivom predviđena dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje do 10.000 kućanskih […]

JAVNI POZIV – obilježavanje nerazvrstanih cesta

Petak, 29. svibanj 2015.

JAVNI POZIV - Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste na području Grada Đurđevca Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane, da će Grad Đurđevac kao upravitelj, započeti s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA U 2015. GODINI

Četvrtak, 26. ožujak 2015.

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 8/14) gradonačelnik Grada Đurđevca objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA U 2015. GODINI Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz „Programa mjera […]