Natječaji


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca – V. krug

Utorak, 30. travnja 2024.

Na temelju članaka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/21., 5/22.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – […]

Pozivaju se udruge da se prijave na natječaj za financiranje programa i projekata u 2024.

Četvrtak, 11. travnja 2024.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Utorak, 9. travnja 2024.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti […]

Natječaj za prijam u radni odnos radnika/ce za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći 4“

Srijeda, 3. travnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14, od 3. siječnja 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – Prevencija institucionalizacije“, projekt SF.3.4.11.01.0333 „Snaga pomoći 4“ od 19. siječnja 2024., […]

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Đurđevac

Četvrtak, 28. ožujka 2024.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19., 98/19. i 114/22.), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Đurđevac Urbroj: 50/2019 i 52/2022 i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene […]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Petak, 22. ožujka 2024.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti […]

Natječaj za kiparsko rješenje javne skulpture Picok u Đurđevcu

Srijeda, 20. ožujka 2024.

GRAD ĐURĐEVAC (u daljnjem tekstu Naručitelj) u suradnji s Provoditeljem natječaja: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA (u daljnjem tekstu HDLU) objavljuje NATJEČAJ za kiparsko rješenje javne skulpture PICOK U ĐURĐEVCU     Predmet i cilj natječaja: Dobivanje idejnog kiparskog rješenja javne skulpture Picok za dugoročan postav na Trgu sv. Jurja u gradu Đurđevcu. Vrsta postupka:          Jednostavna nabava, evidencijski […]