Natječaji


Natječaj za imenovanje pročelnika

Srijeda, 21. lipnja 2017.

U  broju 59. „Narodnih novina“ od  21. lipnja 2017. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica). Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.   Opis poslova radnog mjesta […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Srijeda, 21. lipnja 2017.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme  od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan […]

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Utorak, 20. lipnja 2017.

Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijavu koja ispunjava uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora. Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora može se uložiti prigovor gradonačelniku, putem Ureda gradonačelnika, zbog redoslijeda na listi […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Četvrtak, 18. svibnja 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 15. svibnja 2017.

Grad Đurđevac objavljuje Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca. Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u Đurđevcu u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 1, radnim danom od 08,00 do 16,00 […]

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 15. svibnja 2017.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09. i 5/16.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09. i 3/17.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog […]

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana

Četvrtak, 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3.   Odluke o uvjetima, načinu […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Srijeda, 8. ožujka 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće i administrativne poslove

Petak, 3. veljače 2017.

U broju 10. „Narodnih novina“ od 3. veljače 2017. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće i administrativne poslove u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje […]

Natječaj za mjesto višeg referenta za gospodarstvo

Četvrtak, 12. siječnja 2017.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg referenta za gospodarstvo u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave. Od […]