Natječaji


Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci

Petak, 11. srpnja 2014.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na temelju donesene Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci raspisuju Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci. Javni natječaj i tehnički opis nekretnine, kao i galerija slika nekretnine mogu se pogledati u nastavku: Javni natječaj Tehnički opis nekretnine  

Grad Đurđevac sufinancira ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Ponedjeljak, 7. travnja 2014.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2014. godinu. Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.  Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava, […]

Natječaj za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2013./2014. akademskoj godini

Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita (KLASA: 604-02/13-01/09, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1), koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 30. prosinca 2013. godine i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11. i 6/13.), Povjerenstvo za kreditiranje studenata […]

Javni natječaj za prodaju otpadnog aluminijskog lima

Petak, 20. prosinca 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i Odluke o prodaji otpadnog aluminijskog lima KLASA: 022-05/13-01/56, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Srijeda, 18. prosinca 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, dana 18. prosinca 2013. godine objavljuje  P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Srijeda, 18. prosinca 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, dana 18. prosinca 2013. godine objavljuje  P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I […]

Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih tijela Grada Đurđevca

Utorak, 10. prosinca 2013.

U broju 146 „Narodnih novina“ od 9. prosinca 2013. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica). Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 940-01/13-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. studenoga 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI NATJEČAJ […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

Utorak, 12. studenoga 2013.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluke  o  prodaji  nekretnina  u vlasništvu Grada Đurđevca,  KLASA: 940-01/13-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. studenoga 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI   NATJEČAJ […]

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca

Petak, 25. listopada 2013.

U nastavku možete pogledati Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca - Trg svetog Jurja 5.   Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.) gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca […]