Natječaji


Grad Đurđevac sufinancira ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Četvrtak, 17. listopada 2013.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2013.godinu. Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.  Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava, […]

Javni poziv za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca

Srijeda, 27. veljače 2013.

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“, broj 88/01.  i 11/02.- ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac ( „Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 8/06. i 7/09.), Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca, objavljuje: POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2013. godinu.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A

Petak, 9. studenoga 2012.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca.

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i  Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena […]

Javni natječaj za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju Odluke o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2, koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 25. listopada 2012. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca.