Natječaji


Javni natječaj za prodaju osobnog automobila

Petak, 11. svibanj 2018.

Na temelju Odluke o prodaji osobnog automobila, KLASA: 940-01/18-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3, od 10. svibnja 2018. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnog automobila I. Prodaje se osobni automobil: - Volkswagen Passat, 1,9 DCL  – neregistriran, godina proizvodnje 1994. po početnoj cijeni od 1.000,00 kuna. II. Razgledavanje osobnog automobila iz točke I. može se izvršiti svakim radnim […]

Raspisane mjere za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2018.

Petak, 27. travanj 2018.

Grad Đurđevac je programom potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. godinu utvrdio mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem kojih se iz gradskog proračuna dodjeljuju nepovratna financijska sredstva. Ciljevi Programa su opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, poticanje […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Četvrtak, 8. ožujak 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje   P […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike

Četvrtak, 8. ožujak 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje P O Z […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za prorčunske korisnike i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Srijeda, 14. veljača 2018.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA U  broju  15. „Narodnih novina“ od  14. veljače 2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike – 1 […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2017.

Ponedjeljak, 31. srpanj 2017.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Natječaj za imenovanje pročelnika

Srijeda, 21. lipanj 2017.

U  broju 59. „Narodnih novina“ od  21. lipnja 2017. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica). Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.   Opis poslova radnog mjesta […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Srijeda, 21. lipanj 2017.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme  od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan […]