Natječaji


Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci

Srijeda, 16. prosinca 2015.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci, temeljem koje se prodaju  nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca upisane u zk.ul.br. 1816 k.o. Prvić:  kčbr. 502 zgr odmaralište površine 288 m2  kčbr. 1910/3 vrt površine 552 m2. Na kčbr. zgr. 502 k.o. Prvić nalazi se hostel, zgrada […]

Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci

Četvrtak, 3. prosinca 2015.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci, temeljem koje se prodaju  nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca upisane u zk.ul.br. 1816 k.o. Prvić:  kčbr. 502 zgr odmaralište površine 288 m2  kčbr. 1910/3 vrt površine 552 m2. Na kčbr. zgr. 502 k.o. Prvić nalazi se hostel, zgrada […]

Natječaj za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2015./2016. akademskoj godini

Ponedjeljak, 24. kolovoza 2015.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita (KLASA: 604-02/15-01/06, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1), koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 29. srpnja 2015. godine i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11., 6/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/14.i […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za projekte i javnu nabavu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte

Petak, 24. srpnja 2015.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za projekte i javnu nabavu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte nalazi se u nastavku: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za projekte i javnu nabavu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca

Četvrtak, 16. srpnja 2015.

U  broju  77 „Narodnih novina“ od  15. srpnja 2015. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za projekte i javnu nabavu  u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. […]

PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME VIŠEG REFERENTA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Četvrtak, 30. travnja 2015.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu Višeg referenta za poslove gradonačelnika u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme radi zamjene  duže odsutne službenice, do njenog povratka na posao. Od dana objave oglasa počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Opis […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za riznicu – 2 izvršitelja/izvršiteljice

Ponedjeljak, 27. travnja 2015.

Na temelju članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca na radno mjesto Viši stručni […]