Natječaji


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam u službu spremača/ice – dostavljača/ice

Utorak, 10. listopada 2023.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme spremača/ice – dostavljača/ice u Službu ureda gradonačelnika  Grada Đurđevca, dana 10. listopada 2023. godine objavljuje   P O Z I V […]

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

Petak, 29. rujna 2023.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024. Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o stipendiranju studenata („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/21., 8/21 .i 11/21), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Đurđevca raspisuje   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.   I.             Studentske stipendije odobravaju se redovnim studentima s […]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Utorak, 19. rujna 2023.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski […]

Objava u svezi oglasa za prijam u službu spremača/ice – dostavljača/ice u službu Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca

Četvrtak, 31. kolovoza 2023.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac dana 31. kolovoza 2023. objavljen je oglas za prijam u službu spremača/ice – dostavljača/ice  u Službu ureda gradonačelnika Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme  radi zamjene duže vrijeme odsutnog namještenika. Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave. Od dana objave oglasa počinje teći osmodnevni rok […]

Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Srijeda, 30. kolovoza 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 4“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika u nastavi u šk.god. 2023./2024., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim […]

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

Utorak, 29. kolovoza 2023.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15.  i 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.), […]

Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Petak, 25. kolovoza 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 4“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika u nastavi u šk.god. 2023./2024., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim […]

Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Petak, 25. kolovoza 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 4“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god. 2023./2024., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim dana 09.08.2023. godine na […]

Javni poziv za obavljanje poslova stručno-komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Srijeda, 9. kolovoza 2023.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski […]