Javna nabava i natječaji


Poziv na pretkodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Četvrtak, 29. ožujak 2012.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika u Stručnu službu Grada Đurđevca

Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu

Petak, 23. ožujak 2012.

U broju 34. „Narodnih novina“ od 21. ožujka 2012. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Plan nabave za 2012. godinu

Četvrtak, 1. ožujak 2012.

Javni naručitelj Grad Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2012.godinu.

Javni poziv za ostvarivanje subvencija sukladno programu u poljoprivredi za 2011. god.

Utorak, 17. svibanj 2011.

JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća i podizanje nasada voćnjaka i vinograda. Javni poziv  (podizanje višegodišnjih nasada) Obrazac (podizanje višegodišnjih nasada) Obrazac-povrće (proizvodnja povrća) Javni poziv-povrće (proizvodnja povrća)