Javna nabava i natječaji


Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci

Petak, 11. srpnja 2014.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na temelju donesene Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci raspisuju Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci. Javni natječaj i tehnički opis nekretnine, kao i galerija slika nekretnine mogu se pogledati u nastavku: Javni natječaj Tehnički opis nekretnine  

Grad Đurđevac sufinancira ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Ponedjeljak, 7. travnja 2014.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2014. godinu. Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.  Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava, […]

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

U nastavku možete pročitati Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca koji je uputio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika: Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca

Javni poziv – Savjet za zaštitu potrošača

Petak, 28. ožujka 2014.

Savjet za zaštitu potrošača Grada Đurđevca je savjetodavno tijelo gradonačelnika kada daje prethodnu suglasnost na promjene cijena javnih usluga definiranih člankom 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07., 125/07., 79/09., 89/09., 133/09., 78/12. i 56/13.), i to: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja groblja i […]

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Đurđevac u sukobu interesa

Petak, 28. ožujka 2014.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) Grad Đurđevac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju): Kelta d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 61A, Odvjetničko društvo Lacković&Rukavina d.o.o., Trnjanska cesta 37/2, Zagreb Izjave: Željko Lacković Kristina Benko Markovica