Javna nabava i natječaji


Javni poziv za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca

Srijeda, 27. veljača 2013.

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“, broj 88/01.  i 11/02.- ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac ( „Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 8/06. i 7/09.), Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca, objavljuje: POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2013. godinu.

Plan nabave za 2013. godinu

Ponedjeljak, 11. veljača 2013.

Javni naručitelj Grad Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2013.godinu.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A

Petak, 9. studeni 2012.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca.