Javna nabava i natječaji


Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A

Petak, 9. studenoga 2012.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca.

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i  Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena […]

Javni natječaj za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju Odluke o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2, koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 25. listopada 2012. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Četvrtak, 4. listopada 2012.

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 3. listopada 2012. godine donio je "Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu".

Natječaj za prijam u službu

Srijeda, 1. kolovoza 2012.

U  broju 89/11 „Narodnih novina“ od 29.07.2011. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca,  vježbenika na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. […]