Javna nabava i natječaji


Poziv na pretkodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Četvrtak, 29. ožujka 2012.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika u Stručnu službu Grada Đurđevca

Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu

Petak, 23. ožujka 2012.

U broju 34. „Narodnih novina“ od 21. ožujka 2012. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Plan nabave za 2012. godinu

Četvrtak, 1. ožujka 2012.

Javni naručitelj Grad Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2012.godinu.