Javna nabava i natječaji


Javni poziv za ostvarivanje subvencija sukladno programu u poljoprivredi za 2011. god.

Utorak, 17. svibnja 2011.

JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća i podizanje nasada voćnjaka i vinograda. Javni poziv  (podizanje višegodišnjih nasada) Obrazac (podizanje višegodišnjih nasada) Obrazac-povrće (proizvodnja povrća) Javni poziv-povrće (proizvodnja povrća)

Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto portira

Petak, 17. prosinca 2010.

U broju 135 „Narodnih novina“ od 6. prosinca 2010. godine, objavljen je natječaj za prijam u radni odnos portira u Stručnu službu Grada Đurđevca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Poziv na pismeno testiranje kandidata

Četvrtak, 16. prosinca 2010.

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti dvanaest kandidata. Popis kandidata možete vidjeti dolje. Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto portira […]

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Ponedjeljak, 15. studenoga 2010.

Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, u zgradi u Đurđevcu, S. Radića 1, upisanoj u z.k. ul.br. 880 k.o. Đurđevac i čk.br. 4397 i 7475/263/2, jednokatna i dvokatna zgrada općine i dvor 104 i 273 čhv., površine 28 m2.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) (2)

Četvrtak, 28. listopada 2010.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, dana 6. travnja 2012. godine objavljuje

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice

Ponedjeljak, 18. listopada 2010.

U broju 117 „Narodnih novina“ od 15. 10. 2010. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica).