Obrasci


Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidencija lokacija odbačenog otpada

Četvrtak, 16. srpnja 2015.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Grada Đurđevca je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja odbačenog otpada. Svaka osoba koja želi prijaviti nepropisno odbačen otpad na području Grada Đurđevca to može učiniti preuzimanjem obrasca na gradskim stranicama te ga ispunjenog dostaviti u […]