Oglasna ploča


Oglasna ploča – informiranje javnosti

Ponedjeljak, 4. rujna 2023.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca