Gradska knjižnica


Đurđevački korijeni knjižničarstava, odnosno organiziranog čitanja, datiraju iz 1876. godine. Govore o tome Pravila Družtva čitaonice gjurgjevačke od 21. lipnja 1876. godine koja je pod brojem 9795 potvrdila Kraljevsko hervatsko slavonsko dalmatinska zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove u Zagrebu, a čuvaju se u Arhivu Hrvatske.

Na Čitaonicu gjurgjevačku iz 1876. godine nastavlja se 1906. godine Pučka knjižnica, a iza Prvoga svjetskog rata knjižnica i čitaonica djeluje u okviru "Graničara" i prosvjetnog društva "Zrinski". 1938. godine osnovana je Hrvatska čitaonica, 1948. godine Kotarska knjižnica a 1956. godine Narodna knjižnica i čitoanica. Od 1962. do 1992. godine knjižnica je bila u sastavu Narodnog sveučilišta, nakon toga prelazi u sastav Centra za kulturu da bi se 2001. godine osamostalila i od tada djeluje kao Gradska knjižnica.

Knjižnica je danas potpuno informatizirana s fondom od oko 40.000 knjiga, te u svom sastavu ima dječji odjel, odjel za odrasle, studijski odjel i čitaonicu.

knjiznica2   knjiznica1

Kontakt informacije: