19. Izložba Europskog kluba uzgajivača engleskih velikih i patuljastih gušana

Nedjelja, 16. prosinca 2018.

16.12.2018. Sportska dvorana Strukovne škole Đurđevac

19. IZLOŽBA EUROPSKOG KLUBA UZGAJIVAČA ENGLESKIH VELIKIH I PATULJASTIH GUŠANA

16.12.  08:00-14:00h

Organizator: Europski klub uzgajivača engleskih velikih i patuljastih gušana i TZ grada Đurđevca