19. Izložba Europskog kluba uzgajivača engleskih velikih i patuljastih gušana

Subota, 15. prosinca 2018.

15. i 16.12.2018. Sportska dvorana Strukovne škole Đurđevac
19. IZLOŽBA EUROPSKOG KLUBA UZGAJIVAČA ENGLESKIH VELIKIH I PATULJASTIH GUŠANA

15.12. 08:00-20:00h

16.12.  08:00-14:00h

Organizator: Europski klub uzgajivača engleskih velikih i patuljastih gušana i TZ grada Đurđevca