8. izložba božićnih jaslica “Božiću ususret 2022.”

Subota, 17. prosinca 2022.

17.12.2022.

18,30  8. izložba božićnih jaslica “Božiću ususret 2022.” (Izložba je otvorena od 17.12.2022. do 08.01.2023.)

Organizatori: Udruga “Peski-art Đurđevac” i Muzej Grada Đurđevca

Mjesto održavanja: Muzej Grada Đurđevca