8. Likovna radionica “PESKI-ART 2020. ĐURĐEVAC”

Subota, 10. listopada 2020.

SUBOTA, 10. listopada 2020., Dom Mladen Markač
09.00h – 16.00h 8. Likovna radionica “PESKI-ART 2020. ĐURĐEVAC”

Organizator: Udruga “Peski-Art Đurđevac”