Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Petak, 24. srpnja 2015.

petak 24. srpnja 2015.

Dom kulture Đurđevac, 9:00 do 12:00 sati

Lovački dom “Fazan” Ferdinandovac, 13:30 do 15:30 sati