Cjelovečernji koncert Muškog okteta “Sveti Juraj”

Subota, 6. siječnja 2018.

06.01.2018. Crkva sv. Jurja
19:00 h Cjelovečernji koncert Muškog okteta “Sveti Juraj”
Cjelovečernji koncert Muškog okteta „Sveti Juraj“ i gostiju
Organizator: Župa sv. Jurja Đurđevac