Crtaonica Ljeto u Podravini – što radimo preko ljeta

Srijeda, 7. kolovoza 2019.

7.8. srijeda – 10-12 h

Muzej Grada Đurđevca

Crtaonica Ljeto u Podravini – što radimo preko ljeta

*predškolci i osnovnoškolci