Crtež u naivnoj umjetnosti

Petak, 16. listopada 2020.

Gradska knjižnica Đurđevac

PETAK 16. listopada

18:00  Izložba „CRTEŽ U NAIVNOJ UMJETNOSTI“

 

Autori: Stjepan Ivanec, Martin Kopričanec,

Petar Petrović, Zvonko Sigetić, Zdravko Šabarić,

Pero Topljak Petrina