“Dan Barnagora”

Petak, 26. lipnja 2015.

09:00 – 17:00 – Dvor Barnagor, Lukove 12, Čepelovac

Dan otvorenih vrata u plemićkom dvoru Barnagoru
S.O.S. – Sajam Ostavljenih Stvari: prodaja i razmjena originalnih suvenira, antikviteta i umjetnina uz druženje s umjetnicima
Organizator: ARS Barangor