Dan Barnagora

Petak, 24. lipnja 2016.

09:00 – 17:00 h Dvor Barnagor, Lukove 12, Čepelovac

DAN BARNAGORA

Dan otvorenih vrata u plemićkom dvoru Barnagoru

S.O.S. – Sajam Ostavljenih Stvari: prodaja i razmjena originalnih suvenira, antikviteta i umjetnina

Organizator: ARS Barangor