DAN BARNAGORA

Subota, 1. srpnja 2017.

09:00 – 17:00 Dvor Barnagor, Lukove 12, Čepelovac
DAN BARNAGORA
Dan otvorenih vrata u plemićkom dvoru Barnagoru, SOS – Sajam ostavljenih stvari
Organizator: ARS Barnagor