Dan Barnagora

Nedjelja, 2. srpnja 2017.

NEDJELJA, 02. srpnja 2017.

09:00 – 17:00 Dvor Barnagor, Lukove 12, Čepelovac

DAN BARNAGORA

Dan otvorenih vrata u plemićkom dvoru Barnagoru, SOS – Sajam ostavljenih stvari

Organizator: ARS Barnagor