DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

Petak, 13. listopada 2017.

  1. listopada 2017. u 11:00 h, Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac

DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Organizator: Dječji vrtić “Maslačak” i Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac