Dani Svete Ane: Sveta Ana u 18. i 19. stoljeću

Nedjelja, 19. srpnja 2020.

Sveta Ana u 18. i 19. stoljeću, predavanje će se održati u Svetoj Ani u 20:00 h

– predavanje pripremaju: Vladimir Miholek i Nikola Cik, mag.hist.