Dani Svete Ane- Sveta misa

Četvrtak, 26. srpnja 2018.

Dani Svete Ane nastavljaju se na sami dan Svete Ane, 26. srpnja 2018. godine u četvrtak Svetom misom u 11,00 sati, te svečanom sjednicom Mjesnog odbora Sveta Ana u 20,00 sati.