Dani voća – stručna predavanja

Petak, 3. listopada 2014.

Stručni skup:

 • 17:00 – 17:30 Mjere ruralnog razvoja u voćarstvu      

Predavač: Marin Kukoć, Voditelj Službe za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja

 • 17:30 – 17:50 Fiskalizacija u voćarstvu                                                

Predavač: Radivoj Čavić, Načelnik odjela za utvrđivanje poreza, Poreza uprava Koprivnica,

 • 17:50 – 18:10 Uloga Carine u nadzoru trgovine voća i voćnih prerađevina                                                                                                                  
 • Predavač: Zdravko Golubić, Pomoćnik predstojnice Carinskog ureda Koprivnica,
 • 18:10 – 18:30 Utjecaj natprosječnih količina oborina na razvoj bolesti u voćnjaku
  Predavač: Željkica Oštrkapa-Međurečan, Viša stručna savjetnica za zaštitu bilja, Savjetodavna služba,
 • 18:30-18:50 Hrvatski model izravnih plaćanja u programsko-financijskom razdoblju 2015. – 2020. godinu,
  Predavač: Slavko Kopilović, Rukovoditelj podružnice Savjetodavne službe Koprivničko-križevačke županije.
 • 18:50- 19:10 Klik na domaće
  Predavač: Mihaela Lončar, voditeljica LAG-a Podravine i Damir Lacković, Avoco j.d.o.o. Đurđevac.
 • 19:10 Rasprava