“Diganke, zlevanke i prkači”

Subota, 27. lipnja 2015.

11:00 – Sportska dvorana Strukovne škole

Izložba domaćih starinskih kolača i ručnog rada udruga žena
Organizatori: Gradska knjižnica i Udruga žena Grada Đurđevca