DIJAKI PRI STAROM GRADU

Srijeda, 17. travnja 2019.

Srijeda, 17. travnja

09:00 h Pored utvrde Stari grad;

DIJAKI PRI STAROM GRADU

Tradicionalni dan drugačije nastave,

Organizator: Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva