Dječje glazbene igre Kukurijek 2015. Đurđevac

Petak, 19. lipnja 2015.

DOM KULTURE ĐURĐEVAC

17,00 h 12. ŽUPANIJSKA SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA Koprivničko-križevače županije
Organizator: Zajednica kulturno umjetničkih udruga KKŽ, KUD Petar Preradović, Đurđevac

 

TRG SV. JURJA/radionice

18,00 h OTVORENJE DJEČJIH GLAZBENIH IGARA KUKURIJEK 2015
Nastup učenika OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac

18,15 h OBOJIMO NAŠ GRAD
Organizator: Gradska knjižnica Đurđevac

19,00 h KNJIGAONICA
Organizator: Ručni uvez ZORANOSKE

20,00 h MALE VELIKE ZVIJEZDE – Koncert sudionika Festivala Kukuriček
Organizator: Udruga Kukurijek

 

*Za vrijeme održavanja Festivala Kukuriček 2015 može se posjetiti dokumentacijska izložba Dječjih Festivala Kukuriček Đurđevac u Domu kulture.