Dječji glazbeni festival Kukuriček 2023.

Subota, 10. lipnja 2023.

SUBOTA, 10. lipnja 2023.

20:00 Sportska dvorana Strukovne škole Đurđevac

KUKURIČEK 2023.

Organizatori: Udruga za dječje igre Kukurijek i Turistička zajednica Grada Đurđevca