Dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Hrvatskog crvenog križa Đurđevac

Srijeda, 18. ožujka 2020.

Dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Hrvatskog crvenog križa Đurđevac

Dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Hrvatskog crvenog križa Đurđevac u 17:00 sati.