Đurđevački cvetni festival

Nedjelja, 26. travnja 2015.

10.00– Trg Sv. Jurja

ĐURĐEVEČKI CVETNI FESTIVAL

Prodajna izložba cvijeća, edukacija o aranžiranju cvijeća i natjecanje u izradi cvjetnih aranžmana

Organizator: Turistička zajednica