Đurđevački cvetni festival

Subota, 25. travnja 2015.

10.00-Trg  Sv. Jurja

ĐURĐEVEČKI CVETNI FESTIVAL

prodajna izložba cvijeća, edukacija o aranžiranju cvijeća i natjecanje u izradi cvjetnih aranžmana

Organizator: Turistička zajednica